Fassaadi isepuhastumise funktsioon võimaldab ehitisel end ise vihmas puhastada ja puhtust säilitada.

Nichi Guard tulemus: veemolekulide kiht fassaadiplaadil ennetab õhus oleva mustuse kinnitumist fassaadile. Vihmase ilma korral peseb vihmavesi mustuse automaatselt fassaadi pinnalt maha.
Isepuhastumise_tsykkel
Vesi_seinale_illustratsioon