NICHIHA fassaadikatte paigaldus

Kuivseina ehitusmeetod

Kuivseina_joonis

Välisseina tuulutus

Fassaadikatte paigaldusega jäetakse õhuvahe vooderdise ja niiskust läbilaskva veekindla materjali vahele, takistamaks vihmavee tungimist välisseina soojustusse ja ennetamaks kondenseerumist seinal, lastes niiskusel välja minna ja blokeerimaks kuumust suvel. Tegemist on tõhusa süsteemiga ehitise eluea pikendamiseks.

Vihmavee sissetungimise ja kondenseerumise takistamine
Kuumuse takistamine suvel